Kursus – 3 x 3 med MUS

Med 3×3 halve dage med MUS i jeres virksomhed:

  • bliver I bedre til at gennemføre samtalerne – vi arbejder konkret med samtale, framing og spørgeteknik.
  • får I koblet strategi, vision og mål på samtalen – vi arbejder konkret med enkle, simple modeller, der kan bruges som ramme for samtalen eller til skemaer for samtalen.
  • få I fulgt på de mål I sætter og får afprøvet metoder til at sikre jeres kompetenceudvikling – vi

Der vil være en online coachingsession mellem hver kursusdag.

Dag 1 – MUS – nu og frem

Vi ser på jeres virksomheds MUS, som de er i dag. Du deler dine erfaringer med de andre deltagere om hvad der fungerer, og hvad skal forbedres. Du får den nyeste viden inden for forskning, test og metoder. Du får viden om MUS’ens historie og teori i koncentrat og klare pointer, som du kan bruge til at udvikle jeres MUS eller forbedre samtalen som leder eller rådgive om som HR-person. Vi ser på de første skridt mod en forandring og hvordan enkle spørgsmål kan perspektivere MUS, og gør det nemmere at strukturere en samtale.

Coachingsession og refleksionsmøde – finder sted efter Dag 1. Faciliteres af Jesper Christiansen eller Mikael Elkan. Sessionen foregår online.

Dag 2 – Samtalen

På Dag 2 lærer du om roller og rum, ansvar og opgaver – hvordan ser den gode samtale ud? Hvordan kan lederen etablere den, hvilke er samtaleteknikker kan bruges? Der er skemaer nok, så her er fokus på hvad der sker før, under og efter samtalen. Du lærer at gå helt ned i detaljen, så du som leder eller HR-person kan planlægge eller rådgive om hvordan MUSamtalen kan tilrettelægges, og hvad der sker når lederen handler på forskellige måder. Du prøver samtaleformer og måder at strukturere og tilrettelægge samtalen, og vi træner konkrete spørgeteknikker.

Coachingsession og refleksionsmøde – finder sted efter Dag 2. Faciliteres af Jesper Christiansen eller Mikael Elkan. Sessionen foregår online.

Dag 3 – Organisationen og øvelser

På Dag 3 binder vi det hele sammen. Vi ser på organisationen, værdier, kultur, visionen og målsætninger. Du lærer hvilken funktion MUS kan have i jeres organisation, hvordan den kan bruges til den strategiske kompetenceudvikling, hvordan den kan styrke engagement, motivation, arbejdsglæde og sikre at virksomheden kan leve op til de udfordringer, som den forventes at stå over for i fremtiden. Du får øvelser i at skabe hele MUSamtaleforløbet og evaluerer sammen med de andre deltagere, hvad, hvordan, hvorfor og hvem, der skal have hvilken slags MUSamtale. Når du er færdig med Dag 3, er du klar til at planlægge jeres virksomheds forløb med MUSamtaler.

Coachingsession og refleksionsmøde – finder sted efter Dag 3. Faciliteres af Jesper Christiansen eller Mikael Elkan. Sessionen foregår online.

Kursusleder: 
Mikael Elkan, T. 23 96 10 30

Undervisere:
Jesper H. Christiansen, international coach, facilitator og Kaospilot.
Mikael Elkan, Cand.mag. i dansk og sprogpsykologi med speciale i organisationer, IPMA Level C Certified Project Manager, Coach, Facilitator, HD. 2. del i projektorganisation og -ledelse, Certificeret i 6Styles, Konfliktmægler.

Kontakt os

Ved spørgsmål til betaling, indhold m.m. kontakt Mikael Elkan på tlf. 23 96 10 30

%d bloggers like this: